آیکیمی


برای تجلیل از قدرت ماه برای ایجاد تاثیر مثبت و زیبا در جهانست.آیکیمی یک فروشگاه آنلاین است که محصولاتی در زمینه سلامتیو مراقبت از پوست، مو و بدن عرضه مـی‌شـود.

آیکیمی چیست؟


آنچه انجام می دهیم


در دنیایی ایده آل که این وب سایت وجود ندارد ، مشتری قبل از شروع طراحی ، اهمیت داشتن کپی وب را تأیید می کند. نیازی به گفتن نیست که بسیار مهم است ، محتوای پادشاه است و مردم شروع به درک آن می کنند. اما ، در واقعیت ، برخی از برنامه ها و بودجه های پروژه اجازه نمی دهند که کپی وب قبل از مرحله طراحی نوشته شود.

چگونه انجام می دهیم


در دنیایی ایده آل که این وب سایت وجود ندارد ، مشتری قبل از شروع طراحی ، اهمیت داشتن کپی وب را تأیید می کند. نیازی به گفتن نیست که بسیار مهم است ، محتوای پادشاه است و مردم شروع به درک آن می کنند. اما ، در واقعیت ، برخی از برنامه ها و بودجه های پروژه اجازه نمی دهند که کپی وب قبل از مرحله طراحی نوشته شود.